Rots & Water

Bij de Rots & Water training gaan wij uit van een positief mensbeeld. In de training leren kinderen met behulp van de begrippen ROTS (opkomen voor jezelf, jezelf kunnen verdedigen, weten wat je wilt, wat je kunt en wie je bent) en WATER (open staan voor en kunnen inleven in anderen, communicatie en vriendschap) hoe zij in bepaalde situaties reageren en wat dat betekent voor een ander.

De training brengt kinderen zelfbeheersing, het vergroot hun reflectieve vermogen en zelfvertrouwen. Door laagdrempelige, speelse en fysieke oefeningen vergroten de kinderen hun communicatieve- en sociale vaardigheden. Spel en fysieke oefening worden voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie, kringgesprek en gecompleteerd door het maken van verwerkingsopdrachten. Hiervoor is een werkboek beschikbaar.

De kinderen doen positieve ervaringen op met nieuw gedrag en ze leren taal aan waardoor ze beter voor zichzelf kunnen opkomen. Dit maakt de kinderen zelfbewuster, ze maken makkelijker vrienden en ze ervaren meer verbondenheid.

Uit onderzoek naar de Rots & Water methode is gebleken dat doordat de kinderen beter in hun vel zitten de leerresultaten kunnen verbeteren.

Informatie

Voor wie?
De groep bestaat uit maximaal 8 kinderen in de leeftijd van ca. 5-8 jaar.
Wat?
De training duurt 10 weken met elke week een les van 1 uur.
Waar?
Gymzaal dependance Speelhoeve , Kraaijenberg 8020 Wijchen.
Wanneer?
Bij voldoende aanmeldingen start er een groep.
Meer informatie?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Yvonne of het contactformulier op deze website invullen.
06 47125730
yvonne@hetspelement.nl
Voor meer informatie over Rots & Water kun je ook een kijkje nemen op:
https://www.rotsenwater.nl/inhoud-en-ontwikkeling/wat-is-rots-en-water/