Sherborne

Mijn naam is Charlot Matthijsse en ik werk met veel plezier en passie als haptotherapeut en kinder-
en jeugdcounselor. Van huis uit ben ik orthopedagoog, aanvullend heb ik cursussen gevolgd in het
lichaamsgeoriënteerde werken, zoals de Sherborne bewegingspedagogiek en ouder-kind interactie
bewegingsspel (OKI-B).

Bij het Spelement bied ik Sherborne sessies aan voor kinderen tussen drie en negen jaar en ouder(s).
Dit is een speelse begeleidingsvorm, waarbij kind en ouder(s) nieuwe ervaringen opdoen met elkaar.
Tijdens deze sessies wordt duidelijk wat goed gaat en wat verder ontwikkeld mag worden.
Spelenderwijs werken we aan de hulpvragen van het kind en/of de ouder(s). Er wordt gewerkt aan
het verbeteren van de ouder-kindrelatie.

Na een aantal sessies vindt er een oudergesprek plaats, waarin ik videobeelden laat zien van de
sessies. Het effect is vaak dat ouders op een andere manier leren kijken naar hun kind en de
interactie tussen zichzelf en hun kind. Hierbij maken we een koppeling naar de dagelijkse
opvoedsituatie. Naast inzichten die je opdoet, kun je als ouder handvatten krijgen hoe je op een
goede manier met het moeilijke gedrag van je kind om kunt gaan. En zo verbetert de ouder-
kindrelatie en komt het kind beter in zijn/haar vel zit te zitten. Ouders ervaren weer dat opvoeden
leuk is!

Voor meer informatie kun je kijken op mijn website: www.haptonomieplus.nl