Spelevieren

Spelevieren is een groepsbehandeling voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar die moeite hebben met sociale en emotionele vaardigheden. Kinderen van deze leeftijd zijn volop in ontwikkeling: zowel lichamelijk als emotioneel. Kinderen voelen van alles maar soms weten zij de juiste woorden nog niet. Dit is niet vreemd op deze leeftijd maar soms leidt dit voor kinderen én de omgeving tot vervelende situaties.

Spelevieren helpt zowel het kind als de omgeving!
In de groep wordt gewerkt aan het herkennen van emoties bij het kind zelf en bij de ander, vanuit spontane spelsituaties en door opdrachten. Wanneer een kind meer van zichzelf en de wereld begrijpt krijgt het meer (zelf)vertrouwen en kan het zich gemakkelijker staande houden. Ouders en leerkrachten krijgen daarbij handreikingen hoe ze kunnen aansluiten bij de specifieke behoeften van dit kind, zodat de positieve relatie met het kind kan groeien.

Waarom Spelevieren?

Jonge kinderen met gedragsproblemen in de klas hebben vaak op latere leeftijd problemen met contacten, maar ook met het schoolse leren. Door op jonge leeftijd aandacht te besteden aan het uiten van emoties en het opbouwen van positieve contacten met anderen, wordt het risico verminderd dat het kind op latere leeftijd hierin vast loopt.

Deze behandeling is uniek doordat zowel de kinderen als de ouders (of verzorgers) én de leerkrachten intensief begeleid worden. We maken gebruik van observaties, ouderavonden en individuele begeleidingsplannen. Zo bundelen we onze krachten en is het mogelijk een optimale ‘groei-situatie’ voor de kinderen te creëren.

Voor wie?

Spelevieren is er voor kinderen die moeite hebben met hun emotionele en/of sociale ontwikkeling.
Als een kind…
– bazig of “te populair” is,
– niet goed voor zichzelf op kan komen,
– veel boos of verdrietig is,
– moeizaam of onhandig contact legt met anderen,
– moeilijk zonder hulp iets durft te doen,
– moeite heeft om aan opdrachten van leerkracht of ouders te voldoen,
– anderen claimt,
– niet wil luisteren naar anderen,
– niet lijkt te weten wat hij met AL zijn gevoelens aan moet!

Door wie?

Spelevieren is een samenwerking van Monique Severijnen (orthopedagoge) en Yvonne Steenhuis (speltherapeute). Door het beste van beide vakgebieden te combineren bieden wij een veilige leeromgeving waarin kinderen positieve ervaringen op kunnen doen zowel in het contact met leeftijdgenootjes als met volwassenen. We werken vanuit een niet-directieve, kindgerichte basishouding met de nadruk op het spel.

Wanneer?

Wanneer er voldoende aanmeldingen zijn wordt er gestart met een groep. De intakegesprekken worden voor de start van de groep gehouden.

Waar?

We komen met de kinderen wekelijks bij elkaar in het spellokaal in de Broedplaats Wijchen, Kraayenberg 8020, 6601 RM Wijchen. Op deze locatie vindt ook de ouderavond plaats. Voor de intakegesprekken komen we bij de ouders thuis en bij de leerkrachten op school.

Kosten?

Aan het volgen van de behandeling zijn kosten verbonden. In bepaalde gevallen wordt een deel van de kosten vergoed door de zorgverzekering of aanvullende zorgverzekering. Het is mogelijk dat de gemeente bij kan dragen in de kosten voor de behandeling.

Neem contact met ons op voor meer informatie hierover.

Waaruit bestaat Spelevieren?

– Een intakegesprek met ouders
– Een intakegesprek met de leerkracht
– Een individueel behandelplan
– 8 bijeenkomsten voor de kinderen (anderhalf uur per keer)
– Een ouder/leerkrachtavond met hulp bij het opstellen van een eigen plan voor thuis en op school
– Een observatie thuis of in de klas, met begeleidingsgesprek
– Een eindgesprek met ouders en leerkracht
– Een terugkombijeenkomst voor de kinderen
– Een eindverslag

Aanmelden

Aanmelden door de ouders kan telefonisch of per mail. Na aanmelding ontvang je een inschrijfformulier. Het is belangrijk om de aanmelding ook op school te bespreken. Een deel van het inschrijfformulier moet door de leerkracht van het kind worden ingevuld. Het formulier kan na ondertekening door alle betrokkenen per post of digitaal (gescand) aan ons teruggestuurd worden. Daarna ontvang je een uitnodiging voor het intakegesprek.

Meer weten?

Vrijblijvend bellen of mailen kan altijd.
Yvonne Steenhuis (06-47125730, info@hetspelement.nl, www.hetspelement.nl) / Monique Severijnen (024-3004006, monique@eenpluseenisvier.nl)