Ouderbegeleiding

Als ouder of verzorger wil je natuurlijk het liefst weten waar je kind mee speelt of over praat. Dit is begrijpelijk. Het is van groot belang dat we elkaar goed op de hoogte houden en samen besluiten hoe je kind het beste ondersteund en begeleid kan worden. In overleg bepalen we de frequentie, de inhoud en vorm van de ouderbegeleiding. In overleg is het mogelijk dat de therapeute  bij je thuis komt voor de ouderbegeleiding.

  • Wat betreft de speltherapie zelf:
    Ook al ben je zelf niet bij de sessie, je kunt je kind toch helpen. Geef je kind het gevoel dat het mag gaan spelen en dat het mag vertellen wat hem of haar dwars zit. Vraag na een therapiesessie niet direct hoe het was maar wacht af of je kind zelf iets wil vertellen. Op deze manier ervaart je kind (weer) regie over zijn of haar leventje. Dit is goed voor de ontwikkeling van zijn of haar zelfvertrouwen!