Speltherapie

Speltherapie is een kindertherapie voor kinderen van 3 tot en met 12 jaar die niet goed in hun vel zitten. Voor kinderen is het vaak te moeilijk of te bedreigend om te praten over wat ze dwars zit. Door te spelen in ‘de verbeelding of fantasiewereld’ kan het kind zich vrij uiten, gedachten en gevoelens ontdekken en verkennen. Al spelend vertelt het kind zijn verhaal.

 • Gebeurtenissen krijgen een plaats.
 • Het vertrouwen van het kind in eigen mogelijkheden wordt hersteld en vergroot.
 • Het kind wordt weer sterker kan weer verder groeien.

Er hoeft niet (mag wel) over de problemen gepraat te worden, de kracht van de therapie zit in het spel. Als er zorgen zijn is dat voldoende reden om actie te ondernemen. Je wilt tenslotte dat je kind in zijn element is!

Voor wie?

Speltherapie kan helpend zijn voor kinderen bij het verwerken van nare gebeurtenissen, zoals:

 • het overlijden van een geliefd iemand
 • echtscheiding
 • (seksueel)misbruik
 • getuige zijn geweest van (huiselijk) geweld, een (verkeers)ongeluk, oorlog etc.
 • ziekte, een handicap of psychiatrische problematiek van het kind zelf of gezinsleden

Wellicht is de oorzaak niet duidelijk, maar merk je dat je kind niet lekker in zijn vel zit, want hij:

 • is sneller boos
 • huilt meer
 • is meer teruggetrokken
 • is drukker
 • maakt veel ruzie
 • heeft veel nachtmerries
 • is (faal)angstig
 • heeft weinig zelfvertrouwen, een negatief zelfbeeld
 • heeft lichamelijke klachten die geen fysieke oorzaak lijken te hebben

Er hoeft niet (mag wel) over de problemen gepraat te worden, de kracht van de therapie zit in het spel. Als er zorgen zijn is dat voldoende reden om actie te ondernemen. Je wilt tenslotte dat je kind in zijn element is!

Het therapieproces

Tijdens het therapieproces doorlopen we de volgende stappen:

 • Telefonisch kennismakingsgesprek
  Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kosteloos. De therapeut maakt een inschatting of speltherapie de juiste behandelwijze is voor het kind. De ouder(s) of verzorger(s) krijgen een indruk of speltherapie aansluit bij hun zorgvraag. Samen bekijken we de route en wat er geregeld moet worden.
 • Intakegesprek
  Het intakegesprek is met de ouder(s) of verzorger(s), zonder de kinderen. In het intakegesprek bespreken we alles wat er in het leventje van jullie kind belangrijk is (geweest).
 • Observatie periode (3-5 sessies)
  Na de intake volgen er 3 tot 5 observatiesessies met het kind. Het observatieverslag wordt besproken met de ouder(s), verzorger(s). Tijdens deze bespreking worden de behandeldoelen voor de speltherapie opgesteld.
 • De speltherapiesessies 
  Het kind komt wekelijks op een vaste tijd (bij voorkeur) naar de spelkamer. Het kan spelen met alle soorten speelgoed (playmobil, verkleedkleren, winkel etc.), zand en water, klei en teken- en schilderspullen of knutselmateriaal. De speltherapeute en het kind leren elkaar kennen. Er ontstaat een therapeutische relatie die zich kenmerkt door veiligheid en vertrouwen. Hierdoor kan het kind ‘zichzelf laten zien’. De interventies van de therapeute zijn gericht op de ontwikkeling en ondersteuning van het kind. Het kind kan binnen de speltherapie nieuw gedrag uit proberen wat bij bepaalde emoties hoort. Doordat de therapeute meespeelt en verwoordt wat het kind doet, krijgt het kind meer zicht op de situatie en in zichzelf.
 • De afbouw 
  De therapie wordt afgebouwd als kind, ouder(s) of verzorger(s) en de therapeute het samen eens zijn dat het kind zelfstandig verder kan. Het kind is weer in zijn element!

Samenwerken met derden

Als het in het belang van het kind is om te overleggen met derden (zoals school of andere instanties) dan gebeurt dit altijd nadat hier toestemming voor gegeven is door de ouder(s) of verzorger(s).

In het geval van (problematische) echtscheidingen wordt er gebruik gemaakt van een externe ouderbegeleider. Zo waarborgt de speltherapeute haar rol en blijft zij beschikbaar voor het kind.

Mocht u voor vergoeding in aanmerking komen via de gemeente (Wijchen) dan is het goed om te weten dat Monique Severijnen ( www.eenpluseenisvier.nl ) als hoofdbehandelaar betrokken is. Zij ziet zowel ouders en kind in de observatieperiode.